Werken in de regio Maastricht

Vind hier de vacature die bij je past

zoeken

Vacatures zoeken

Deze vacature is niet meer vacant: Beleidsmedewerker passend onderwijs / Beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit

Werkgever:Stichting Kom Leren
Plaats:Maastricht

Stichting kom Leren biedt onderwijs en opvoeding in een palet aan katholieke, openbare en algemeen-bijzondere scholen voor primair onderwijs. Deze scholen zijn te vinden in de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Valkenburg. Bij het uitvoeren van deze maatschappelijke taak richt de organisatie zich naar een aantal uitgangspunten die op onze website verder worden toegelicht: “De scholen van Stichting kom Leren verruimen je horizon en verbreden je blikveld. Je leert er meer dan alleen rekenen en taal. Je leert er omgaan met mensen en situaties. Je leert er hoe je kunt meebewegen met de golf aan veranderingen die ‘leven’ heet”. Het College van Bestuur van Stichting kom Leren is op zoek naar een

Beleidsmedewerker Passend onderwijs (0,5 fte) en een Beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit (0,5 fte)

 

Algemeen functiebeeld:

 

Beleidsmedewerker passend onderwijs

De beleidsmedewerker werkt vanuit het bestuurskantoor en is gericht op het concretiseren van het beleid van Passend onderwijs. Dit beleid is vastgesteld door de schoolbesturen verenigd in het samenwerkingsverband van de regio. De kern ligt in de begeleidende rol naar directeuren van basisscholen, intern begeleiders, en de bovenschoolse poot Onderwijsondersteuning (de “Interkomschil”) om tot zo inclusief mogelijk onderwijs te komen voor alle kinderen in de regio. Vanuit deze achtergrond is hij/zij de spil in de communicatie met het bestuur, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs, Ambulant begeleiders, de Gemeente, de beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit en alle andere spelers in het veld.

Beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit

De belangrijkste aandachtsgebieden van deze vacante functie zijn de ontwikkeling en innovatie van het onderwijs binnen kom Leren, opbrengstgericht onderwijs en kwaliteitszorg. De beleidsmedewerker voert werkzaamheden uit voor de beleidsontwikkeling op (bovenschools) onderwijskundig gebied, op het terrein van ondersteuning van het beleidsproces, de informatievoorziening en scholing en deskundigheidsbevordering op onderwijskundig gebied. Onderwijskundige vernieuwing en kwaliteitszorg voeren de boventoon in de aandachtsgebieden. In beginsel zijn we op zoek naar twee parttime functionarissen. De functies zijn eventueel te combineren in een fulltime functie.

Stichting kom Leren verwacht:

 • Brede ervaring in het onderwijsveld, in onderwijsbeleid en in onderwijskundige processen, met name in het primair onderwijs.
 •  Kennis van onderwijsontwikkelingen en ervaring binnen Passend onderwijs, leerlingenzorg en kwaliteitszorg. 
 •  Ervaring in het aansturen van onderwijskundige (verander)processen. 
 •  Kennis van de diverse deelgebieden van innovatieve onderwijsbeleidsterreinen binnen het primair onderwijs. 
 •  Kennis van relevante wet- en regelgeving.

Stichting kom Leren vraagt:

 • HBO+/academisch werk- en denkniveau;
 • een masteropleiding binnen het genoemde vakgebied;
 • vaardigheden in projectmatig werken, opstellen van beleidsplannen en opereren in netwerken;
 •  goede contactuele, mondelinge en schriftelijke vaardigheden; 
 •  leidinggevende capaciteiten; 
 •  vermogen tot innovatief, conceptueel en creatief denken; 
 •  organisatie- en adviesvaardigheden; 
 •  in bezit van rijbewijs en vervoer.

Stichting kom Leren biedt:

 • Een aanstelling per direct bij Stichting kom Leren. 
 •  In eerste instantie een contract voor de duur van een jaar.
 • Bij gebleken geschiktheid voor de functie is aansluitend een vaste benoeming mogelijk.
 • Collegiale en professionele samenwerking met collega’s.
 •  Een salaris in schaal 11 volgens de cao PO.

Belangstelling?

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Peter Groos, voorzitter College van Bestuur of Veroniek Gevers, stafmedewerker Personeel, 043-4100300 / p.groos@kom-leren.nl  / v.gevers@kom-leren.nl   Voor meer informatie over de Stichting kom Leren verwijzen we naar de website: www.kom-leren.nl Als u in aanmerking wil komen voor de functie vragen we u uiterlijk 26 november 2018 een schriftelijke sollicitatie te sturen, bestaande uit een motivatiebrief met overzichtelijk CV aan info@kom-leren.nl  onder vermelding van “sollicitatie beleidsmedewerker passend onderwijs” en/of “sollicitatie beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit”. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 7 december 2018.